Onderstaand artikel werpt de vraag op of transdermale magnesiumtherapie dé oplossing kan zijn bij kankermedicatie en immuunsysteemonderdrukkende medicatie? 

14 januari 2014  Bron: Belga©

Via de urine gaat heel wat magnesium verloren. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen naar magnesiumtekort veroorzaakt door medicatie.

Kankermedicatie en geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, kunnen bij patiënten een magnesiumtekort veroorzaken. Zo’n tekort “kan leiden tot klinische symptomen als verwardheid, spierzwakte, beven, slikstoornissen, verkramping van de spieren en stuipen”, zegt onderzoekster Kristien Ledeganck (UA).Zij ontdekte het mechanisme achter het tekort aan magnesium. “Uit dierproeven en klinische patiëntenstudies blijkt dat het tekort veroorzaakt wordt door een verminderde aanmaak van het EGF-groeihormoon in de nier.” Dit hormoon is niet alleen belangrijk in de groei, maar bewaakt ook de magnesiumbalans in het lichaam.Het onderzoek spitste zich toe op het verlies van magnesium na gebruik van de medicijnen cisplatine en cyclosporine. Cisplatine wordt gebruikt ter bestrijding van kanker, cyclosporine onderdrukt het immuunsysteem en wordt gebruikt in de behandeling van auto-immuunziektes of bij patiënten die een transplantatie ondergingen.”Door de verminderde aanmaak van EGF in de nier na een behandeling met cisplatine of cyclosporine worden de groeihormoonreceptoren minder geactiveerd en wordt het magnesiumkanaal in de nier onvoldoende gestimuleerd om magnesium in het lichaam te houden, met een magnesiumverlies via de urine tot gevolg”, aldus Ledeganck.Vooralsnog geen oplossing
De resultaten van het onderzoek betekenen “een grote vooruitgang in het blootleggen van de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het verlies van magnesium via de urine”. Omdat er vooralsnog geen oplossing is voor dat probleem, “blijft het belangrijk dat artsen zich bewust zijn van de bijwerkingen van geneesmiddelen”.
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Onderstaand artikel geeft aan dat magnesium minstens zo belangrijk is als calcium voor kinderbotten
6 mei 2013   Bron: Gezondheidsnet
Magnesium belangrijk voor kinderbotten
Kinderen krijg vaak het advies om melk te drinken voor sterke botten, vanwege de calcium. Nieuw onderzoek laat zien dat ze ook zalm en amandelen moeten eten: magnesium speelt namelijk ook een belangrijke rol bij de botgezondheid.

Onderzoekers van het Baylor College of Medicine in Houston presteerden de resultaten van hun onderzoek op de jaarlijkse bijeenkomst van de Pediatric Academic Society. “Heel veel voedingsstoffen spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van gezonde botten”, aldus onderzoeker Steven Abrahams. “Calcium is belangrijk, maar – behalve bij kinderen met een zeer lage inname – niet belangrijker dan magnesium.”

Onderzoek
Samen met zijn collega’s bestudeerde Abrahams de gegevens van 63 gezonde kinderen tussen de 4 en 8 jaar. De kinderen slikten geen multivitaminen of supplementen met mineralen. Tijdens het onderzoek werden ze twee keer een nacht in het ziekenhuis opgenomen, zodat de hoeveelheid calcium en magnesium in hen lichaam kan worden gemeten. Voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek werd bijgehouden wat de kinderen aten.

Uit het onderzoek bleek dat de hoeveelheid magnesium die de kinderen consumeerden een belangrijke voorspeller was voor hoeveel bot ze hadden. De calcium uit de voeding bleek geen significante voorspeller voor de botdichtheid/ “Het is belangrijk dat kinderen een evenwicht gezond voedingspatroon hebben met goede bronnen voor mineralen zoals calcium en magnesium.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Onderstaand artikel geeft aan dat een magnesiumtekort de kans vergroot op het krijgen van een hartziekte
14 maart 2013  Bron: UMCG
Onderzoekers van het UMCG en TI Food and Nutrition stellen vast dat een lage inname van magnesium via de voeding een grotere kans geeft op het ontstaan van hartziekte. Zij deden hun bevindingen op basis van 24-uurs urine van de deelnemers uit de langlopende PREVEND-studie. De resultaten zijn gisteravond gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift American Journal of Clinical Nutrition. 

Magnesium is een mineraal dat nodig is voor een goede spierfunctie en een normaal hartritme. Eerdere studies op basis van voedingsvragenlijsten en metingen in het bloed vonden tegenstrijdige resultaten over de samenhang tussen magnesium en hart- en vaatziekten. De hoeveelheid magnesium in 24-uurs urine is een directe maat voor de hoeveelheid magnesium die via de voeding in het lichaam is opgenomen, en is daarom nauwkeuriger dan voedingsvragenlijsten. In het PREVEND-onderzoek werd 24-uurs urine verzameld van ruim 7500 Groningers. Hun gezondheid werd meer dan 10 jaar gevolgd. Op basis hiervan tonen de onderzoekers aan dat magnesium een onafhankelijke risicofactor is voor het ontstaan van hartziekte, bijvoorbeeld een hartinfarct.

Andere factoren

Het effect van de lage inname van magnesium op hartziekte vonden de onderzoekers bij mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroepen. Factoren als roken, (over)gewicht, alcoholconsumptie, suikerziekte en hoge bloeddruk speelden geen rol in het gezondheidseffect van magnesium. Ook vonden de onderzoekers geen effect van de inname van magnesium op de sterftekans. Zij concluderen daarom dat een lage inname van magnesium geen verband houdt met een algehele slechte gezondheid, maar wel een specifiek effect heeft op het ontstaan van hartziekte.

Drempeleffect

Alleen bij de 20% deelnemers met de laagste hoeveelheid magnesium in de urine was de kans op het krijgen van een hartziekte met 60% verhoogd. Bij de andere 80% was de kans op hartziekte even groot, ongeacht de hoeveelheid magnesium in de urine. De onderzoekers spreken daarom van een drempeleffect: krijgen mensen te weinig magnesium binnen met hun voeding dan is er een verhoogde kans, boven de drempelwaarde maakt de hoeveelheid magnesium niet uit voor het risico op hartziekte. In getallen uitgedrukt vonden de onderzoekers in de groep met een magnesiuminname onder de drempelwaarde een stijging van 58 naar 93 gevallen van hartziekte per 10.000 persoonsjaren.

Voedingsmiddelen

De onderzoekers verwachten dat ongeveer een vijfde deel van de bevolking baat kan hebben bij het verhogen van hun dagelijkse magnesiuminname. Deze bevinding sluit aan bij het meest recente onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) naar voedingsgewoontes van de Nederlandse bevolking. Tijdens de laatste studie, die liep van 2007-2010, stelde het RIVM vast dat 20-30% van de volwassenen minder magnesium via hun voeding binnenkrijgt dan gemiddeld wordt aanbevolen. Magnesium komt van nature voor in groene groenten, peulvruchten, fruit, noten, granen en zuivel, maar ook in drinkwater. Magnesiumrijke voedingsproducten komen voor in een gevarieerd voedingspatroon.

Het onderzoek werd gefinancierd door TI Food and Nutrition in Wageningen en de Nierstichting Nederland.

Link naar publicatie:
http://ajcn.nutrition.org/content/early/2013/03/12/ajcn.112.054114.abstract

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 Onderstaand artikel van het vitamine informatie bureau beschrijft een aantal situaties waarbij extra magnesium belangrijk is waarbij wordt verwezen naar supplementatie. Wat supplementatie betreft blijft het overige op deze website van kracht: als magnesium niet goed kan worden opgenomen via de darmen dan is supplementatie via tabletten of een multi-vitamine minder effectief. Transdermaal magnesium aanvullen biedt goede mogelijkheden voor aanvullen van magnesium.

16 februari 2012  Bron: Vitamine Informatie Bureau

Extra magnesium nodig?

Recent verscheen een groot onderzoek in het nieuws waaruit blijkt dat magnesium het risico op een beroerte kan voorkomen. Ook is bekend is dat een tekort aan magnesium spierkrampen kan veroorzaken. Minder bekend is dat het mineraal in verband wordt gebracht met verbetering van de gevoeligheid voor insuline bij diabetespatiënten. Is het nodig om extra magnesium te nemen? We zetten de onderzoeksresultaten op een rij.

Magnesium wordt ook gebruikt door turners
Beroerte

Zweedse onderzoekers constateerden dat het risico op een herseninfarct met 9 procent daalde bij 100 milligram extra magnesium per dag. Ook op het algemene risico op een beroerte heeft magnesium invloed: iedere dag 100 milligram extra magnesium verlaagt het algemene risico met 8 procent.

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers de resultaten van zeven eerdere studies naar het verband tussen magnesium en een beroerte. De studies zijn uitgevoerd tussen 1998 en 2011. De onderzoekers verklaren het effect door het bloeddrukverlagende effect van magnesium.

Sporters en zwangere vrouwen

Magnesium is nodig voor de opbouw en het goed functioneren van de spieren. Zwangere vrouwen kunnen baat hebben bij extra magnesium. De resultaten uit meerdere studies laten zien dat spierkrampen minder vaak voorkomen wanneer zwangere vrouwen extra magnesium slikken.

Door overmatig zweten verliest een sporter zouten, zoals magnesium. Hierdoor ontstaat er een tekort aan dit mineraal. Er zijn aanwijzingen dat suppletie bij sporters tot minder spierkrampen leidt.

Colonkanker

Er zijn aanwijzingen dat magnesium een rol speelt bij het verkleinen van het risico op darmkanker,
zo blijkt uit recent Japans onderzoek. De onderzoekers volgden acht jaar lang een groep van ruim 87.000 mensen met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar. Via voedselfrequentievragenlijsten werd de inname van magnesium in kaart gebracht. Een inname van 327 milligram (mg) magnesium per dag bleek bij mannen het risico op colonkanker met 52% te verkleinen. Bij vrouwen werd dit effect niet gevonden. Meer onderzoek is nodig om deze specifieke rol van magnesium verder te onderbouwen.

Diabetes

Een tekort aan magnesium komt vaker voor bij mensen met diabetes en hangt samen met verschillende complicaties, zoals hart- en vaatziekten. Verder zijn er aanwijzingen dat magnesiumsuppletie de gevoeligheid voor insuline verbetert.

Extra magnesium?

De Gezondheidsraad heeft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassen mannen (19-50 jaar) vastgesteld op 300-350 mg en voor volwassen vrouwen op 250-350 mg. Magnesium komt veel voor in groente en fruit. Uit de VCP (Voedsel Consumptie Peiling) blijkt dat Nederlanders veel te weinig groente en fruit binnenkrijgen. Daarin zit niet alleen magnesium, maar zitten ook andere belangrijke mineralen. Het is dus belangrijk om voldoende groente en fruit te eten.  Het is ook mogelijk om een (multivitamine) supplement te nemen.

Sommige groepen, zoals zwangere vrouwen met spierkrampen, hebben baat bij suppletie. De maximaal veilige dosis voor magnesium uit supplementen is 250 mg per dag. Bij de veilige dosis gaat het om een gemiddelde waarde, waarbij een ruime marge is genomen. Dit betekent dat eenmalige of kortdurende overschrijding van de maximaal veilige dosis geen direct gevaar oplevert.

Bronnen:

Young G, Jewell D. Interventions for leg cramps in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2002;(1):CD000121.
Koebnick C et al. Long-term effect of a plant based diet on magnesium status during pregnancy. Eur J Clin Nutr. 2005; 59(2): 219-225.
Roffe C et al. Randomised, cross-over, placebo controlled trial of magnesium citrate in the treatment of chronic persistant leg cramps. Med Sci Monit. 2002; 8(5): 326-330.
Johnson S. The multifaceted and widespread pathology of magnesium deficiency. Med Hypotheses. 2001; 56 (2):163-170.
Clarkson. Exercise and mineral status of athletes: calcium, magnesium, phosphorus, and iron. Med Sci Sports Exerc. 1995; 27(6): 831-843.
Forrest H et al. Update on the relationship between magnesium and exercise. Magnesium Research. 2006; 19(3): 180-189.
Larsson SC et al, Dietary magnesium intake and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies. American Journal of Clinical Nutrition. 2012 Feb;95(2):362-6. Epub 2011 Dec 28
Ma E et al. High dietary intake of magnesium may decrease risk of colorectal cancer in Japanese men. Journal of Nutr. 2010; 140 (4): 779-785                                                                                                  Ohira T et al. Serum and Dietary Magnesium and Risk of Ischemic Stroke – The Atherosclerosis Risk in Communities Study. Am Journ of Epidem. 2009; doi:10.1093/aje/kwp071
Song Y, Liu S. Magnesium and cardiovasculair disease: time for intervention? American Journal of Clinical Nutrition 2012 Feb;95(2):269-70. Epub 2012 Jan 4

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search